Απάντηση της Επιτροπής στην Ελίζα Βόζεμπεργκ: «Οι οργανισμοί της Ε.Ε. συμμετέχουν στις δράσεις σχετικά με τα ευάλωτα άτομα»

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο έχει αναπτύξει  εκπαιδευτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ο Frontex επεξεργάστηκε στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, εγκρίνοντας κώδικα δεοντολογίας, που ορίζει τις διαδικασίες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα άτομα.

Αυτή ήταν η απάντηση, μεταξύ άλλων, του αρμόδιου Επιτρόπου Ματανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε σχετική ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Ελίζας Βόζεμπεργκ, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων και των ευάλωτων ομάδων εν γένει.

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής κατέθεσε τη συγκεκριμένη ερώτηση στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης της για το προσφυγικό ζήτημα ως μέλος της Επιτροπής Πολιτικών ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) για θέματα Νομικών και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει για μη κοινοποίηση των νόμων μεταφοράς της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (2013/32/Ε.Ε.) και της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής (2013/33/Ε.Ε.) από ορισμένα Κράτη – Μέλη. Οι οδηγίες αυτές προβλέπουν ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες και τις συνθήκες υποδοχής των ευάλωτων ατόμων. Η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2011/36/Ε.Ε.) υιοθετεί προσέγγιση με βάση το φύλο και απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή συνδρομής και υποστήριξης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Στις δράσεις σχετικά με τα ευάλωτα άτομα συμμετέχουν οργανισμοί της Ε.Ε. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο έχει αναπτύξει  εκπαιδευτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο Frontex επεξεργάστηκε στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ενέκρινε  κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος ορίζει τις διαδικασίες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα άτομα.

Στην ανακοίνωσή της, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται από το πρώτο στάδιο στα κέντρα πρώτης υποδοχής τα  πραγματικά ή εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων, να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να λαμβάνει χώρα η απαραίτητη συνεργασία με τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ο εντοπισμός και η ποινική δίωξη των διακινητών.

Τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το φύλο για τους αιτούντες άσυλο και τις αποφάσεις επί θεμάτων διεθνούς προστασίας είναι διαθέσιμα στο κοινό στους διαδικτυακούς τόπους της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO.