τελευταία νέα


γυναίκες / ισότητα φύλων

Γυναικεία επιχειρηματικότητα, ισότητα αμοιβών, σταδιοδρομία γυναικών σε ανώτερες θέσεις, συμμετοχή τους στην έρευνα και την τεχνολογία οι βασικοί στόχοι της νέας ευρωπαϊκής ατζέντας για την ισότητα.

μετανάστευση / άσυλο

Η ανάπτυξη μίας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής με πνεύμα αλληλεγγύης είναι το στοίχημα που καλείται να κερδίσει η Ευρώπη εν μέσω πρωτοφανούς εισροής προσφύγων.

μεταφορές / ναυτιλία

Η αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα αυτό λειτουργεί ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης με την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

τουρισμός

Η σημαντικότερη πηγή εσόδων αλλά και μέσο προβολής της χώρας. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να πρωτοστατεί διεθνώς στην τουριστική βιομηχανία με νέες πρωτοβουλίες.

οργανωμένο έγκλημα / τρομοκρατία

Η πιο μεγάλη απειλή του σύγχρονου κόσμου. Οι νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας σε περιβάλλον προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

ανθρωπιστικά - κοινωνικά θέματα

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε κλίμα κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί οριζόντιο ζήτημα όλων των ευρωπαϊκών δράσεων.