Ερώτηση_Βόζεμπεργκ_ευρωβουλευτής_ΝΔ_ασυνόδευτα_ανήλικα

Απάντηση της Επιτροπής στην Ελίζα Βόζεμπεργκ για τα 10.000 εξαφανισμένα προσφυγόπουλα στην ΕΕ

Τα μέτρα προστασίας για τα παιδιά σε μετανάστευση βρίσκονται μεταξύ των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση με τις εν εξελίξει δράσεις, που συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης, τόνισε ο αρμόδιος Επίτροπος Ματανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε σχετική ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Ελίζας Βόζεμπεργκ σχετικά τα μέτρα  εύρεσης, καταγραφής και προστασίας των 10.000 εξαφανισμένων προσφυγόπουλων στην Ε.Ε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Ο αριθμός των 10 000 (κατ’ εκτίμηση) εξαφανισμένων παιδιών προσφύγων προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Οι σχετικές πληροφορίες είναι κατακερματισμένες[1]. Η Επιτροπή συγκέντρωσε τα διαθέσιμα δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση ασυνόδευτων παιδιών[2]

Τα μέτρα προστασίας για τα παιδιά σε μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών, καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, καθώς και στο παράρτημά του, στο οποίο περιγράφονται οι εν εξελίξει δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών που ζουν υπό συνθήκες μετανάστευσης[3]

Η Επιτροπή μαζί με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ε.Ε. και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι εντοπίζονται από το πρώτο στάδιο στα κέντρα πρώτης υποδοχής τα πραγματικά ή εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και λαμβάνει χώρα η απαραίτητη συνεργασία με τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ο εντοπισμός και η ποινική δίωξη των διακινητών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρακτικά μέτρα, για να κάνει χρήση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προστασία των παιδιών. 

Τα Κράτη – Μέλη υπέχουν σαφείς υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας 2011/36/Ε.Ε. για να προστατεύουν όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που λαμβάνουν υπόψη το φύλο και τα παιδιά, και να αποτρέπουν εξαρχής τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων».

[1]     http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/missing_children_study_2013_en.pdf; http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/data_children_in_migration.pdf

[2]     http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/data_children_in_migration.pdf

[3]     COM(2016) 85 final, παράρτημα 6.