Έκθεση για το ηλεκτρονικό έγκλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017

 Έκθεση Βόζεμπεργκ για το ηλεκτρονικό έγκλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το έγκλημα στο διαδίκτυο παρουσίασε σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για Νομικές και Εσωτερικές Υποθέσεις, κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη. 

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και εισηγήτρια της εν λόγω έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έκανε μία σύντομη αναφορά στο περιεχόμενό της, σημειώνοντας ειδικά ότι ο διασυνοριακός χαρακτήρας του ηλεκτρονικού εγκλήματος απαιτεί αυξημένη συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών αρχών εντός της Ε.Ε., αλλά και με τρίτες χώρες καθώς και ένα ευρωπαϊκό συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σημαντικά ζητήματα τα οποία πραγματεύεται η έκθεση είναι οι καλύτεροι τρόποι πρόληψης του κυβερνο-εγκλήματος, η αύξηση της ευθύνης των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, ο συντονισμός των διωκτικών αρχών διασυνοριακά, η συλλογή και αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων από τις δικαστικές αρχές, η ενίσχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των υπηρεσιών δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ο καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου στο διαδίκτυο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η Ελίζα Βόζεμπεργκ στην ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των χρηστών του διαδικτύου για τους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων, μέσω ολοκληρωμένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστασία των παιδιών και των ευάλωτων χρηστών αποτελεί άμεση προτεραιότητα στον αγώνα κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εισαγωγή σχετικού μαθήματος στη μέση εκπαίδευση κατά την Ελληνίδα ευρωβουλευτή.

Μεταξύ άλλων, η κυρία Βόζεμπεργκ υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της δημιουργίας νέων ικανοτήτων (capacity – building) στον τομέα καταπολέμησης των κυβερνο-εγκλημάτων, καθώς οι δράστες έχουν αποδείξει ότι βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για να κρύψουν τα ίχνη τους, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό τους ιδιαιτέρως δυσχερή.