Παρουσία μου στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα9.84.

Οι τελευταίες μετρήσεις που παρακολουθώ πανευρωπαϊκά δείχνουν ότι το EPP, που είναι η ευρύτερη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη του Ευρωκοινοβουλίου, διατηρεί και ενδεχομένως να αυξήσει τη δύναμή της.

Υπάρχει η ανησυχία για άνοδο της ακροδεξιάς, όμως εκτιμώ ότι δεν θα είναι σε τέτοιο βαθμό, που να μπορέσει να εμποδίσει τη λήψη δημοκρατικών αποφάσεων.

Από την παρουσία μου στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα9.84.