Σύνοδος για την Ισότητα των Φύλων: «Καθοριστικός ο ρόλος των γυναικών στην ευρωπαϊκή οικονομία»

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Η Ελίζα Βόζεμπεργκ στη Σύνοδο για την Ισότητα των Φύλων: «Καθοριστικός ο ρόλος των γυναικών στην ευρωπαϊκή οικονομία»

 

Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (8 – 9 Νοεμβρίου 2016), Στις Βρυξέλλες η ένατη Σύνοδος για την Ισότητα των Φύλων, με τη συμμετοχή 65 ομιλητών (επιστημόνων, ακαδημαϊκών και ερευνητών) από τη παγκόσμια κοινότητα και φιλοξενείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην Σύνοδο  προήδρευσε των εργασιών η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη,  ως μέλος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια στην έκθεση σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και το πανεπιστήμιο και τα εμπόδια με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες.

Σκοπός της Συνόδου είναι η προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης με βάση το φύλο για βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες που ευημερούν. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής στον εισαγωγικό της λόγο επισήμανε ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων της στόχων και καθηκόντων, συνεπώς πρέπει να διαπνέει οριζόντια όλες τις πολιτικές της.

Σχετικά με την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες θέσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, η κυρία Βόζεμπεργκ τόνισε ότι η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ομάδων ικανών για πρωτοποριακή έρευνα, που είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Κάτι τέτοιο μπορεί αναμφίβολα να επιτευχθεί μέσω της ισότητας, η οποία δεν μένει σε επίπεδο διακηρύξεων αλλά βρίσκει έκφραση στην καθημερινότητα, στην επιχειρηματική ενασχόληση των γυναικών και στη διεκδίκηση από εκείνες των ανώτατων θέσεων σε όλους τους τομείς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυρία Βόζεμπεργκ σημείωσε ότι ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κρατών μελών πρέπει να εισαχθούν εξειδικευμένα προγράμματα σχετικά με την ισότητα αλλά και τη διαφορετικότητα, προκειμένου να στηρίξουν τα νέα κορίτσια στην επιλογή επαγγελμάτων σε τομείς, που οι γυναίκες σήμερα ακόμα παρουσιάζουν χαμηλή εκπροσώπηση.

Τέλος, ειδική αναφορά έκανε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής στην ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς αλλά και νομοθετικής εξασφάλισης ίσων όρων  πρόσβασης των γυναικών στις ερευνητικές θέσεις, στη χρηματοδότηση και στις ακαδημαϊκές διακρίσεις καθώς και αξιοκρατικών κριτηρίων προαγωγής και αναγνώρισης του έργου και των δυνατοτήτων τους.