Θετική η απάντηση του Επιτρόπου Navracsics για την ενίσχυση του Εθελοντισμού στην Ευρώπη

Την αύξηση της χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) από το 2017 και μετά αλλά και τον κατ’ επέκταση διπλασιασμό του ετήσιου αριθμού των υποστηριζόμενων εθελοντών μέχρι το 2020, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, κ. Τ. Navracsics  στην απάντησή του σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη.

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής κατέθεσε τη συγκεκριμένη ερώτηση στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης της για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όπως, άλλωστε, έχει επισημάνει επανειλημμένως η κυρία Βόζεμπεργκ, ο εθελοντισμός αποτελεί καταλυτικό παράγοντα που ενισχύει το διαπολιτισμικό διάλογο και τη συμμετοχική δημοκρατία, συμβάλλει στην προώθηση υψηλών αξιών, όπως η αλληλεγγύη και ο αλτρουισμός σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, ενώ διαδραματίζει παράλληλα σημαντικό ρόλο στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Γενικά, υπάρχουν τρία είδη εθελοντικών δραστηριοτήτων των νέων στην Ε.Ε.: η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (Ε.Ε.Υ.), στην οποία συμμετέχουν πάνω από 100 000 άτομα και αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus +· οι διασυνοριακές εθελοντικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών και των Μ.Κ.Ο.· και ο εθελοντισμός σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που αποτελεί με μεγάλη διαφορά το μεγαλύτερο μέρος των εθελοντικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα Erasmus + εξακολουθεί να στηρίζει την Ε.Ε.Υ. και τις εθελοντικές οργανώσεις. Η Ε.Ε.Υ. θα επωφεληθεί από ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης από το 2017 και μετά, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει τον διπλασιασμό του ετήσιου αριθμού των υποστηριζόμενων εθελοντών έως το 2020. Η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα μια μελέτη για τον αντίκτυπο του διακρατικού εθελοντισμού μέσω της Ε.Ε.Υ., τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να είναι διαθέσιμα τον Απρίλιο του 2017. Το πρόγραμμα Erasmus + και άλλες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για την ενθάρρυνση του εθελοντισμού στους νέους.

Για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, η Επιτροπή προσπαθεί να ενισχύσει την Ε.Ε.Υ. με τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών, των μέσων ενημέρωσης και των εργοδοτών. Με αυτό τον τρόπο θα συνδεθούν οι ατομικές εμπειρίες Ε.Ε.Υ. με τις τοπικές πολιτικές και πρακτικές έτσι ώστε η μαθησιακή εμπειρία να είναι πιο συναφής με την αγορά εργασίας.

 

Η πλέον πρόσφατη συγκριτική ανάλυση σχετικά με την κατάσταση του εθελοντισμού στα κράτη μέλη της Ε.Ε. αντικατοπτρίζεται στην έκθεση της Ε.Ε. για τη Νεολαία 2015, που περιέχει χωριστό κεφάλαιο σχετικά με τις εθελοντικές δραστηριότητες».