Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου παρευρέθηκα μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. και της Προέδρου του ΕΒΕΑ και καλής μου φίλης Σοφία Εφραίμογλου.

Στην παρέμβασή μου αναφέρθηκα στις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης πενταετίας για την Ευρώπη, στην επίδραση που αυτές θα έχουν στην εθνική μας οικονομία και στις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.