Η έκθεση για τους Ευρωπαϊκούς λιμένες το πρώτο βήμα για προσέλκυση επενδύσεων

Ψηφίστηκε σήμερα στην επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ύστερα σχεδόν από ενάμιση χρόνο συνεχών διαπραγματεύσεων, η έκθεση σχετικά με τους νέους κανόνες για την ελεύθερη οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοδοτική διαφάνεια των λιμένων, εισηγήτρια της οποίας για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) είναι η Ευρωβουλευτήςτης Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη. Στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι η προώθηση δικαιότερου ανταγωνισμού, η μείωση των νομικών ασαφειών και η ενδυναμωση της διαφάνειας, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των λιμενικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων στα λιμάνια.

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, χαρακτηρίζοντας τα λιμάνια μηχανές οικονομικής ανάπτυξης και πηγή ευημερίας για τα κράτη μέλη, καθώς και για τις πόλεις και τις περιοχές που βρίσκονται, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας των ευρωπαϊκών λιμένων αποτελεί βασική προτεραιότητα των νέων κανόνων, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα. “Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας στα λιμάνια. Παράλληλα, η μείωση των νομικών ασαφειών θα ενθαρρύνει την αποτελεσματική λειτουργία των λιμενικών υπηρεσιών, μειώνοντας παράλληλα το κόστος για τους χρήστες των μεταφορών και προωθώντας την καλύτερη κατανομή των δημόσιων πόρων.

Η έκθεση καλύπτει όλα τα λιμάνια, που εντάσσονται στις κατευθύνσεις των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και μεταξύ άλλων, εκτός από τους κανόνες διαφάνειας, προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών,ρυθμίσεις για περιορισμό του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών, τη δυνατότητα επιβολής δημόσιας υπηρεσίας και μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων για τα μικρά λιμάνια, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και τα πρόσθετα κόστη. Επιπλέον, σχετικά με τον καθορισμό των λιμενικών τελών, ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό.

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ ανέφερε ότι η ψηφοφορία στην επιτροπή αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και επισήμανε ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα στους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η εντολή να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό μια τελική συμφωνία. Ένα σταθερό νομικό πλαίσιο θα αποτελέσει τη βάση για την εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τους επενδυτές.