Συνέντευξη στη “ΒΗΜΑ Τηλεόραση” Ιωαννίνων και το δημοσιογράφο Παναγιώτη Μπούρχα