Ελίζα Βόζεμπεργκ: «Καταγγελίες για το κράτος δικαίου οφείλουν να είναι τεκμηριωμένες και αντικειμενικές».

Η έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου είναι το αμερόληπτο θεσμικό εργαλείο μας για την αξιολόγηση της προόδου κάθε κράτους μέλους στα ζητήματα ποιότητας της δημοκρατίας. 

Η φετινή έκθεση αναγνωρίζει σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα και αναδεικνύει τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ισότητας, για τον καλύτερο οικονομικό έλεγχο των κρατικών λειτουργών και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Η χώρα μου σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων δημοκρατιών σύμφωνα με το δείκτη δημοκρατίας 2023. 

Ως προς το κείμενο για το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων στην Ελλάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας διαμαρτυρήθηκε έντονα για αόριστες αναφορές και για την αδικαιολόγητη ευθεία παρέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. 

Ακολουθεί ολόκληρη την τοποθέτησή μου για την συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο εδώ:

Συνάδελφοι, 

Θέματα προς βελτίωση στα κρίσιμα θέματα δημοκρατίας παρατηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Γι’ αυτό, όταν είμαστε καταγγελτικοί για παραβιάσεις του κράτους δικαίου, έχουμε υποχρέωση να παραθέτουμε επίσημα στοιχεία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν από εμάς αντικειμενικότητα με υψηλό αίσθημα ευθύνης.